Magán nyelvtanár felmérés 2023

Magán nyelvtanár felmérés 20232023 elején ismét készítettem egy felmérést a magán nyelvtanárok körében, amelynek eredményeit az alábbiakban ismertetem, illetve összehasonlítom a 2019 végén készített felmérés eredményeivel.
(A 2019-es felmérést 267-en, tehát csaknem százzal kevesebben töltötték ki.)

Úgy gondolom, hogy ez a felmérés minden magántanár javát szolgálhatja, mivel képet kaphatnak a piacukról, a trendekről és általánosságban a konkurenciáról is.

A kérdőívet 2023. január 16 és február 10 között volt lehetőség kitölteni, amit 366 magán nyelvtanár tett meg. Nekik köszönöm az együttműködést!

A kérdőív anonim volt, ezzel remélhetőleg sikerült biztosítani, hogy a valóságnak megfelelő válaszok szülessenek és hihessünk az eredményeknek.

A százalékos adatokat kerekítettem, illetve néhol az összegük több, mint 100, mivel egyes kérdések esetében több választ is megjelölhettek a kitöltők.

Az eredmények:

Főállás vagy keresetkiegészítés?

 • a válaszadók 61%-a főállású magán nyelvtanár, azaz nem dolgozik alkalmazottként (azt nem tudjuk, hogy vállalkozóként végez-e más tevékenységet); 36%-uk keresetkiegészítésként, alkalmazotti munka vagy gyes/gyed mellett tanít, 3%-uk pedig nyelvszakos egyetemista.
  A 2019-es felmérésben ez 53,5%, 40% valamint 6,5% volt.
 • azoknak, akik jelenleg keresetkiegészítésként oktatnak nyelvet, 42%-a szeretne a jövőben főállású magántanárrá válni. A 2019-es felmérésben ez 51% volt. A különbség 9%, ami véleményem szerint elég nagy. Úgy tűnik, kevésbé vonzó magántanárként dolgozni, mint 3 évvel ezelőtt.

Van-e nyelvszakos diplomájuk?

 • a megkérdezettek 83%-ának van nyelvszakos diplomája, 14%-uknak nincs, 3% pedig nyelvszakos egyetemista. A korábbi felmérésben 82% volt diplomás, tehát gyakorlatilag nincs különbség. Itt jegyezném meg, hogy a kitöltők túlnyomó többsége a Magán nyelvtanárok szakmai Facebook csoportjának tagjai, mivel azonban a csoporttagságnak nem feltétele a diploma (ennek ellenőrzése komoly adatvédelmi kérdéseket vetne fel), így feltehetőleg nincs hatása az eredményre. Esetleg annyiban, hogy előfordulhat, hogy a diploma nélkül tanítók kisebb eséllyel kérik felvételüket egy szakmai csoportba, de erre sincs bizonyíték.

Abbahagyják idén a tanítást?

 • a következő kérdés, ami új volt az idei felmérésben, arra vonatkozott, hogy azok közül, akik főállású magántanárok, hányan tervezik az idén végleg abbahagyni ezt a tevékenységet: a válaszadók 5%-a tervezi ezt, 14%-uk pedig gondolkodik rajta, de még nem döntött. (80%-uk továbbra is tanítani fog.)

Mennyit nőtt az online?

 • a megkérdezett tanárok 39%-a csak online ad órát, 4%-a csak személyesen, a legtöbbjük (53%) pedig mindkét módon. Azaz, kijelenthetjük, hogy ma a magán nyelvtanárok többsége személyes és online órát is tart, de azok száma is nagyon magas, akik csak online tanítanak. Eddig is érzékeltük, hogy az online nagyot nőtt, és tényleg. Ez nyilvánvalóan a járvány és a lezárások hatása: 2019 végén, pont a járvány előtt, még 33% tanított csak személyesen, a csak online oktatók aránya pedig mindössze 14,5% volt, szemben a mostani 39%-kal.
 •  ehhez kapcsolódik az a kérdés, amelyik kifejezetten azokra a tanárokra vonatkozott, akik a járvány előtt kizárólag személyesen tartottak órát: többségük, 58% a járvány alatt kezdett online órát vállalni és továbbra is így tesznek. Azok 32%-a, akik a járvány előtt csak személyes órát vállaltak, ma már csak online tanítanak. Vannak olyanok is, akik a járvány alatt tanítottak online, de mára visszatértek a kizárólagosanszemélyes órákhoz, ők azonban csak 7%-ot tesznek ki. Nagyon jól látszik, hogy a járvány óriási mértékben vitte el az arányokat az online felé és ez a hatás túlnyomó részben meg is maradt. A kérdőív alapján ma már ritka az, ha egy magán nyelvtanár csak személyesen vállal órát.

Árazás

 • a legtöbb érdeklődésre számot tevő kérdés valószínűleg az árazásra vonatkozó. A kérdés 60 perces általános órára vonatkozott. A kérdőív nem ad lehetőséget, hogy nyelv, vagy a tanár lakóhelyének figyelembe vételére, ezt érdemes szem előtt tartani, amikor következtetéseket vonunk le a magunk számára. Sok válasz született, pl. vannak, akik 45 perces órát tartanak, ezért inkább képpel szemléltetem az eredményeket:

Magán nyelvtanár felmérés 2023 - óradíjak

(A fehéres szelet a sok kis, egyedi választ mutatja, amelyeket egy oldalon nem lehet megjeleníteni.)
A lényeg, hogy a legtöbben 5.000 forintot kérnek egy óráért, de nagy vonalakban 4.000 forinttól 6.000 forintig terjed az ár. Arra nem tértem ki a kérdőívbn, hogy csak a magyar piacra dolgozó tanárok válaszoljanak, így előfordulhat, hogy a 6.500 forint felett kérő tanárok között vannak külföldön élők vagy külföldi diákokat vállalók is.
2019-ben a tanárok fele 3-4.000 forintot kért, további negyedük pedig 4-5.000 forintot.

Van-e a magántanároknak saját termékük, illetve tervezik-e, hogy lesz?

 • a következő kérdés arra vonatkozott, hogy van-e a kitöltőnek valamilyen terméke, mint pl. könyv, e-könyv vagy online tanfolyam: 83%-uknak nincs; 8%-uknak könyv vagy e-könyv, 4%-uknak online tanfolyam, 5%-uknak mindkettő. 2019-ben az eredmények nagyon hasonlóak voltak. Ma csak 2%-kal vannak többen azok, akiknek van valamilyen termékük.
  Akiknek nincs, azoknak 41%-a tervezi, hogy a jövőben lesz. 2019-ben ez még 53% volt, tehát elég jelentősen csökkent a saját termék létrehozására való hajlandóság.

Van-e a nyelvtanároknak saját diákszerző csatornájuk?

 • a felüknek nincs. Akinek van, közülük a legtöbbnek 34%-nak (ami ugye több, mint a fele azoknak, akiknek van egyáltalán bármilyen saját felületük) Facebook oldala van, ezt követi a weboldal (25%), a Facebook csoport (18%), az Instagram (13%) és a blog (10%). (Ennél a kérdésnél több választ is meg lehetett jelölni, tehát valószínű vannak átfedések.)

Magán nyelvtanár felmérés 2023 - saját csatornák

 • akiknek nincs semmilyen, nekik 54%-a nem is tervezi, hogy lesz. Tehát, lényegében az összes kitöltő kb. felének van saját csatornája, kb. negyedének nincs, de szeretne, további negyedük pedig nem is szeretne. 
 • akik tervezik, ők nagyrészt weboldalt szeretnének, 22%-uk. Ez számomra meglepően jó eredmény, ezért ki is használom, aki szeretne weboldalt, foglalkozom weboldalkészítéssel, keressetek nyugodtan 🙂
  A második legnépszerűbb terv a Facebook oldal. Ezt követi a Youtube (11%), az Instagram és a blog (8-8%), valamint a saját Facebook csoport (7%). Ez értékes információ lehet azok számára, akik most terveznek valamilyen saját csatornát vagy felületet indítani, hiszen láthatjátok a trendeket.
  2019 végén a magán nyelvtanárok 42%-ának nem volt semmilyen saját online felülete, ez mára 50%-ra nőtt, azaz, a saját csatorna iránti érdeklődés csökkent, ami érdekes, tekintve, hogy az online (is) tanító tanárok száma viszont jelentősen nőtt. A konkrét felületeknek nagyjából hasonló a megoszlása, azzal a különbséggel, hogy néhány százalékkal többen rendelkeznek Instagram profillal, mint három éve.

Gyártanak-e tartalmat (blog, videó, podcast)?

 • 83%-uk nem, azaz csak 17%-uk igen

Hol találják a diákjaikat?

 • 94%-uk ajánlás útján, 32%-uk Facebook csoportokban, 26% a saját csatornáin keresztül, 25% tanárkereső oldalakon. 2019-ben az ajánlás hasonló arányt mutatott, a többi felület aránya mára enyhén csökkent.
  Ezek közül honnan jön a legtöbb diákjuk? 72%-nak ajánlás útján, 9%-nak a saját csatornáin keresztül, 8%-nak tanárkereső oldalakról és szintén 8%-nak Facebook csoportokból. 2019-ben az ajánlás szintén 72%-ot tett ki, a többi opció pedig néhány százalékkal többet, mint az idén.

Összességében elmondhatjuk, hogy több a főállású magán nyelvtanár, mint 3 éve. Nagy többségük diplomás nyelvtanár. A járvány hatására óriásit nőtt az online  nyelvoktatás is, és a csak online tanító tanárok száma is, és ez a hatás nem is múlt el. Azok nagy többsége, akik a járvány hatására kezdtek el online tanítani, ezt folyatják is. A kérdőív alapján ritka, hogy egy magán nyelvtanár csak személyesen vállaljon órát.
Egy 60 perces általános nyelvóra ára 4.000 és 6.000 forint között mozog.
A tanárok nagy részének nincs saját terméke, de sokan tervezik, hogy a jövőben készítenek.
Felüknek nincs semmilyen saját online csatornája, negyedük viszont szeretne a jövőben. A meglévő és a tervezett felületek közül is a legnépszerűbbek a Facebook oldal és a weboldal.
17%-uk gyárt tartalmat (blog, videó, podcast).
A diákjaikat túlnyomó többségben ajánlás alapján szerzik, ezt követik a Facebook csoportok és a saját csatornáik.