Magán nyelvtanár felmérés 2019

Magán nyelvtanár felmérés 2019Tavaly, tehát 2019 év végén készítettem egy felmérést magán nyelvtanárok körében, melyet többségükben a Magán nyelvtanárok szakmai csoportja Facebook csoportom tagjai töltöttek ki. A felmérés sajnos nem reprezentatív, ahhoz minden igyekezetem ellenére kevesen töltötték ki.
A felmérés eredményeit januárban közzétettem az említett csoportban, most pedig nyilvánosan is publikálom.

A kérdőív anonim volt, tehát feltételezhetjük, hogy mindenki a valóságnak megfelelő választ adott.

(A százalékok összege esetenként nem lesz 100 (ha valaki kiszámolná…), egyrészt a kerekítések miatt, másrészt pedig több helyen voltak oda nem illő válaszok (pl. nem a kérdésre válaszolt), illetve, mivel több kérdésnél saját választ is meg lehetett adni, volt olyan kérdés, ahol rengeteg volt a különböző saját válasz.)

Kik töltötték ki a kérdőívet?

– a kérdőívet 261 magán nyelvtanár töltötte ki. Legtöbbjük tagja ennek a csoportnak, mivel a kérdőívet csak ebben a csoportban osztottam meg. (Volt, aki jelezte, hogy elküldte ismerősének is.)

Főállásban vagy keresetkiegészítésként?

– a kitöltők 53, 5%-a főállású magántanár, vélhetően vállalkozó, mindenesetre nem dolgozik sehol alkalmazottként. 40% mellékállásban tanít nyelvet, alkalmazotti munka vagy gyes mellett. A fennmaradó 6,5% nyelvszakos egyetemista

– azoknak, akik jelenleg keresetkiegészítésként oktatnak nyelvet, 51%-a szeretne a jövőben főállású magántanárrá válni

Diplomával vagy anélkül?

– 82% rendelkezik nyelvszakos diplomával; 11,5% nyelvszakos diploma nélkül tanít (és nincs is folyamatban a diplomája); 16,5% pedig nyelvszakos egyetemista

Online vagy személyesen?

– a megkérdezettek 52%-a online és személyesen is tart órákat, 33% csak személyesen, 14,5% pedig csak online

Van-e saját termékük?

– a kitöltők 81,5%-a nem rendelkezik semmiféle saját termékkel, 11%-nak van saját könyve van e-könyve, 3%-nak online tanfolyama, 4%-nak mindkettő

– azok közül, akiknek nincs még saját termékük, 53% tervezi, hogy a jövőben lesz

Milyen saját csatornáik vannak? (weboldal, Facebook oldal stb.)

– a kitöltők 35%-a rendelkezik nyelvtanítással kapcsolatos bloggal és/vagy weboldallal; 38% Facebook oldallal, 22% saját Facebook csoporttal, 9% Instagram fiókkal. (A felsoroltak nem zárják ki egymást, tehát egy embernek több is lehet ezek közül.) 42%-nak a felsoroltak közül egyik sincs, tehát feltételezhetően nincs jelen az online térben.

– akinek van weboldala: 29%-nak ingyenes van (wix, webnode stb.), 22%-nak saját weboldala van, ami WordPress alapú, 20%-nak egyénileg programozott weboldala van, 29% pedig nem tudja, milyen weboldala van

– azoknak, akiknek van weboldaluk, 54%-uk önállóan készítette, 22%-uk szakemberre bízta, 16%-ét pedig családtag vagy ismerős hozta létre

(Sokan válaszolták valamilyen formában, hogy nincs rá szükségük, de ez valójában nem ezt a kérdést válaszolja meg. Ők bizonyára azok közé tartoznak, akiknek egyáltalán nincs weboldaluk.)

Mekkora az óradíjuk?

– egy 60 perces óráért 50%-uk 3.000-4.000 forintot kér; 23%-uk kér 4-5 ezret; 15%-uk pedig 3.000 forint alatti óradíjért dolgozik, viszont 8,5%-uk ezzel szemben 5.000 forintért is többet kér

Foglalkoznak-e a marketinggel?

– a válaszadók 58%-a nem foglalkozik azzal, hogy tevékenységét marketingezze, 41% viszont igen

Akik nem foglalkoznak a marketinggel, ők azért nem, mert anélkül is van elég (vagy túl sok) diákjuk, elsősorban ajánlás útján.

Hogyan szerzik a diákjaikat?

– 93% ajánlás útján szerzi a diákjait, 32% saját csatornáin kersztül (weboldal, blog, Facebook oldal, csoport), 29% pedig tanárkeresős oldalakon (ezek nem zárják ki egymást, itt is több válaszlehetőséget lehett jelölni)
A legtöbb diákja a válaszadók 73%-a esetében ajánlás útján jön, 12-12%-nál pedig saját csatornái, illetve tanárkereső oldalakon keresztül

Összegzésképpen:

– a legtöbb válaszadó főállású magántanár (akik nem, közülük 51% szeretne azzá válni)

– van nyelvszakos diplomája

– online és személyesen is tanít

– nincs saját terméke (de 53%-uk tervezi, hogy lesz)

– nincs saját csatornája (akinek van, ez főleg weboldal/blog és Facebook oldal, kisebb számban saját Facebook csoport)

– egy 60 perces óráért 3.000-4.000 forintot kér

– nem foglalkozik a marketinggel, mert a diákjait ajánlás útján szerzi